Logo biegu

MARATON I BIEG SZTAFETOWY SZLAKIEM MĘCZEŃSKIEJ DROGI

BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

Trasa będzie wyglądała następująco:

 • Start przy kościele Św. Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy,
 • Następnie jedna runda dookoła kościoła,
 • Ulicą Ks. Prałata Romualda Biniaka
 • Ulicą Wybieg
 • Ulicą Majora Henryka Hubala-Dobrzańskiego
 • Ulicą Szpitalną
 • Ulicą Wojska Polskiego
 • Ulicą Chemiczną
 • Ulicą Hutniczą
 • Ulicą Toruńską
 • Ulicą Sporną
 • Ulicą Fordońską
 • DK80 przez most fordoński i dalej w kierunku Torunia/Góska
 • W miejscowości Górsk za pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki w prawo w ulicę Ks. Bronisława Markiewicza
 • Meta na końcu drogi przy Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki