Logo biegu

MARATON I BIEG SZTAFETOWY SZLAKIEM MĘCZEŃSKIEJ DROGI

BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

REGULAMIN I PROGRAM BIEGU SZTAFETOWEGO

 

ORGANIZATORZY:

 

1.    Fundacja Światło-Życie Ośrodek w Bydgoszczy

2.    Region Bydgoski NSZZ „Solidarność”

 

TERMIN I MIEJSCE:

 

6 Października 2019 roku        Bydgoszcz - Górsk

 

TRASA BIEGU

 

Trasa Biegu ma długość ok.42 km i jest podzielona na etapy około 10 km. Na końcowym etapie wszyscy uczestnicy Biegu Sztafetowego biegną razem.

 

MIEJSCA ZMIANY SZTAFET NA TRASIE BIEGU

 

I ZMIANA  - Toruńska/Sporna, STOMIL - 9,5 km. 

II ZMIANA - Czarnowo - skręt na Kamieniec - 22 km.

III ZMIANA - Zławieś Wilka, stacja SHELL

IV ZMIANA - Górsk - Krzyż

 

META:

 

Meta biegu znajduje się przy Centrum Edukacji Młodzieży im.ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku

 

RAMOWY PROGRAM:

 

godzina 8.30           Odprawa kierowników drużyn

godzina 9.00           Msza święta w kościele Świętych Polskich Braci Męczenników

godzina 10.00         Złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy przed obeliskiem  

                                upamiętniającym bł.ks. Jerzego oraz na grobie śp.ks. prałata

                                Romualda Biniaka

godzina 10.15         Bydgoszcz - START uczestników sprzed kościoła

godzina 14.25         Górsk - META - przy Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki

godzina 15.15         Wspólny obiad

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1.    Bieg ma charakter rekreacyjny, organizatorzy nie prowadzą klasyfikacji końcowej.

2.    Prawo udziału w Biegu mają kobiety i mężczyźni, którzy ukończyli 16 rok życia i posiadają badania lekarskie pozwalające na udział w biegu.

3.    Uczestnicy biegu pokonują dystans około 40 kilometrów w 10-osobowych zespołach sztafetowych. Zmiany zawodników odbywają się co ok. 10 kilometrów. Ostatni etap biegu wszyscy zawodnicy pokonują wspólnie.

 

FINANSOWANIE

 

Organizatorzy pokrywają koszty organizacyjne biegu: obiad, opiekę medyczną oraz transport na trasie Bydgoszcz-Górsk-Bydgoszcz

 

UPOMINKI

 

Każdy uczestniczący w biegu zespół otrzymuje puchar oraz dyplom

 

CEL BIEGU

 

Oddanie hołdu Wielkiemu Człowiekowi, Patriocie, patronowi NSZZ „Solidarność”, męczennikowi za wiarę błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce. Bieg ma także na celu zamanifestowanie, głównie przez młodzież w nim uczestniczącą, sprzeciwu wobec zła i przemocy - to doskonała lekcja historii. Ponadto celem imprezy jest popularyzacja biegania jako najzdrowszej i najprostszej formy rekreacyjnej.