Logo biegu

MARATON I BIEG SZTAFETOWY SZLAKIEM MĘCZEŃSKIEJ DROGI

BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

Już w najbliższą niedzielę, 9 października 2016r. rusza I Maraton i XXIV Bieg Sztafetowy Szlakiem Męczeńskiej Drogi bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Dziś przedstawiamy szczegółowy program biegu wraz z wszelkimi informacjami dla zawodników.

 

 

BIURO ZAWODÓW:

 

1.   Biuro zawodów mieścić się będzie na terenie parafii Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy, ulica ks. Jerzego Popiełuszki 3 (oznaczony namiot).

2.  Biuro zawodów w dniu biegu zostanie udostępnione biegaczom od godziny 7.45 do godziny 8.45.

3.  W biurze zawodów wydawane będą pakiety startowe dla maratończyków.

4.  W biurze zawodów wydawane będą pakiety startowe dla drużyn uczestniczących w biegu sztafetowym. Pakiety dla całej drużyny odbiera kapitan.

 

 

PROGRAM BIEGU:

 

09.00 - Msza św. w kościele Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy;

10.00 - Złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy przed obeliskiem upamiętniającym błogosławionego księdza Jerzego;

10.15 - START BIEGU - sprzed kościoła Świętych Polskich Braci Męczenników;

14.25 - 14.45 - META BIEGU - Centrum Edukacji Młodzieży im. ks Jerzego Popiełuszki w Górsku;

15.15 - Wspólny posiłek regeneracyjny dla wszystkich zawodników;

16.30 - Zakończenie biegu, wyjazd autobusów do Bydgoszczy.

 

Dla drużyn niedysponujących własnym autokarem, transport na trasie biegu zapewnia organizator. Autokary będą oznaczone i każda drużyna będzie miała przydzielone miejsce w autokarze.

 

Maratończycy po biegu mają zapewniony transport z Górska do Bydgoszczy na miejsce rozpoczęcia biegu (parafia Świętych Polskich Braci Męczenników).

 

 

ZABEZPIECZENIE TRASY:

 

Kolumnę biegaczy prowadzić będzie policja, a zamykać będzie karetka pogotowia. Bieg odbywa się przy pełnym ruchu ulicznym dlatego należy się podporządkowywać poleceniom policji oraz służby porządkowej organizatora. Nie zastosowanie się do poleceń policji bądź służby porządkowej organizatora będzie skutkować wykluczeniem z biegu. Służba porządkowa organizatora ubrana będzie w żółte kamizelki odblaskowe.

 

 

PAKIET STARTOWY:

 

Każdy uczestnik biegu otrzyma pakiet startowy:

 

* koszulka techniczna

 

* różaniec

 

* napój izotoniczny

 

* 2 batony

 

* worek do depozytu

 

 

Każdy uczestnik biegu na mecie otrzyma pamiątkowy medal.

 

Maratończycy otrzymają także numer startowy, agrafki oraz pamiątkowy dyplom.

 

Każda drużyna otrzyma pamiątkowy puchar oraz dyplom.

 

 

DEPOZYT:

 

Depozyt należy oddać zapakowany w worku do godziny 8.45 w biurze zawodów lub bezpośrednio po zakończonej mszy św. w wyznaczonym autokarze, który będzie opisany jako DEPOZYT. Autokar z depozytem przejedzie do Górska w pobliże mety. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Za rzeczy nie oddane do depozytu organizator nie odpowiada.

 

 

TRASA BIEGU:

 

START - przy kościele Świętych polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy

 

* Następnie jedna runda dookoła kościoła

 

* Ulicą Ks. Prałata Romualda Biniaka (ok. 100m drogą gruntową)

 

* Ulicą Wybieg

 

* Ulicą Majora Henryka Hubala-Dobrzańskiego

 

* Ulicą Szpitalną

 

* Ulicą Wojska Polskiego

 

* Ulicą Chemiczną (ok. 1,5km po "kocich łbach")

 

* Ulicą Hutniczą

 

* Ulicą Toruńską

 

* Ulicą Sporną

 

* Ulicą Fordońską

 

* DK80 przez most fordoński i dalej w kierunku Torunia/Góska

 

* W miejscowości Górsk za pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki w prawo w ulicę Ks. Bronisława Markiewicza

 

META - Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.

 

 

ZMIANY SZTAFET:

 

I zmiana:  Toruńska/Sporna, STOMIL - 9,5 km;

II zmiana:  Czarnowo, skręt na Kamieniec - 22 km;

III zmiana: Zławieś Wielka, stacja SHELL - 30 km;

IV zmiana: od krzyża w Górsku do mety wszyscy zawodnicy biegną razem - 2,5 km.

 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE:

 

1.   Przed biegiem przy kościele Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy, dzięki uprzejmości Instytutu Pamięci Narodowej, rozstawiona zostanie wystawa o patronie naszego biegu.

2. Po biegu, w Centrum Edukacji Młodzieży, do zwiedzania zostanie udostępnione Muzeum im. ks. Jerzego Popiełuszki.

3. Po biegu każdy uczestnik otrzyma posiłek regeneracyjny.

4. Na trasie biegu przy punktach zmian znajdować się będzie bufet z wodą, cukrem i bananami.

5. Po biegu wszelkie informacje i zdjęcia z biegu publikowane będą na stronie internetowej: www.maratonpopieluszki.pl oraz na fb: facebook.com/biegpopieluszki